Croda (www.croda.com )

MVO -ketenorganisatie voor oliën en vetten (www.mvo.nl )

D2O (www.design2operate.nl)

GPI (www.gpi.nl)

Jongia Mixing Technology (www.jongia.com/)

PNO Consultants (http://www.pnoconsultants.nl/ )

Gastreatment Services (GtS: www.gtsbv.com) is een ingenieursbureau dat zich bezig houdt met gasbehandeling in al zijn facetten. GtS ontwerpt en realiseert gas behandelingssystemen voor biogas, stortgas en vergistingsgas. Voor de behandeling van stortgas, vergistingsgas en biogas heeft GtS speciale zuiveringssystemen ontwikkeld. In de afgelopen jaren heeft GtS zich ontwikkeld tot een internationaal gerenommeerd bedrijf op het gebied van ontzwaveling, siloxanenverwijdering én de productie van bio-aardgas. Voor Quarterback levert het bedrijf de biogasbehandelingsinstallatie. GtS is ook actief in een ander Life-project: LifeBioGrid in Spanje. Het geproduceerde biomethaan is in dit project op 2 manieren ingezet:

• Het wordt geïnjecteerd in het aardgasnet.

• Het wordt als alternatieve brandstof geleverd aan een CNG-tankstation

MWM (www.mwm.net)

MWM is leverancier van efficiënte WKK-installaties voor de productie van warmte en elektriciteit.

Noticeboard_Croda_Gouda-1.jpg