Validatierapport Quarterback

2018-05-07

Het validatierapport beoordeelt of aan de primaire doelstellingen van het Quarterback-project is voldaan en geeft aanbevelingen om de prestaties te verbeteren.

Download het validatierapport: Quarterback_20170731_Validation_Report_Final.pdf

Het project heeft de VNCI Responsible Care prijs 2017 gekregen!

2017-06-20

Een melding: Het Goudse chemiebedrijf Croda heeft maximaal nagedacht over hoe de reststromen – in dit geval glycerine – efficiënt te benutten. Door het project 'Quarterback' heeft Croda deze stroom volledig opgeheven en ingezet als energiedrager voor de vergisting van biogas. Het bedrijf werd hiervoor op 1 juni beloond met de Responsible Care-prijs van de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland (VNCI).

Het project is slim opgezet, aldus de beoordelaars. Het is integraal aangepakt en ondersteund door het moederbedrijf. "Een enthousiast, mooi voorbeeld van nadenken vanuit de eigen keten. De besparing is een goed voorbeeld van Responsible Care. Het project heeft geleid tot waterbesparing voor het bedrijf als geheel en 25 procent CO2-reductie. Bovendien vindt er circa 7700 ton minder glycerinetransport per jaar plaats. Positief is ook het belang dat het bedrijf hecht aan het erbij betrekken van de lokale omgeving: aan de bewoners is zorgvuldig uitgelegd wat er in het proces ging veranderen.

De jury is onder de indruk van het project. Juryvoorzitter Gert-Jan de Geus: "Croda werkt hard aan het neerzetten en tonen van leiderschap in het kader van Responsible Care."

Quarterback_foto-1.jpg

Integratie biogasreactor is kwestie van leren door te doen

2017-04-24

Na ruim een half jaar kunnen we stellen dat de omzetting van glycerine water naar biogas goed werkt. De productie van methaan per eenheid CZV ligt dicht bij de ontwerpwaarde met ca 0,32 Nmn3 CH4/kg CZV voeding. Het methaangehalte van het gas is ca 58vol% hetgeen een calorische onderwaarde geeft van 21-21,5 MJ/Nm3. Het H2S gehalte is laag en wordt hoofdzakelijk bepaald door de juiste (over)dosering van zwavel houdende nutriënten.

Het concept werkt dus maar helaas is de ontwerpcapaciteit van de vergisting nog niet gehaald. Het proces van omzetting is exotherm en in de praktijk blijkt deze groter te zijn dan voorzien. Omdat de reactoren goed geïsoleerd zijn zien we een doorlopende temperatuurtoename als het tempo van voeding opgevoerd wordt. Tegelijkertijd zien we ondanks goede pH meting en controle verzuring optreden in de reactoren en wordt de omzetting bij een hoger tempo lager. Aangezien de voedingsstroom van het vetsplitsingsproces komt met een temperatuur van 85°C+ zal de bestaande koelcapaciteit vergroot moeten worden voordat de vergistingscapaciteit verder opgevoerd kan worden.

De voortgang is ook enigszins minder snel dan verwacht vanwege de complexiteit van de samenwerking van alle projectonderdelen. Naast de omzetting van glycerine naar biogas als zodanig is een betrouwbare afname van biogas door de gasmotor en de stoomketel bijzonder belangrijk. Op zijn beurt is dit weer afhankelijk van een ononderbroken werking van de gasbehandeling, van gasmetingen en –analyse, van de fakkel, van de beschikbaarheid van de gasmotor en stoomketel als uiteindelijke biogasgebruikers en van de werking van de afvalwaterzuivering om de resterende biomassa en CZV te verwijderen.

De werking en samenhang van al deze componenten goed te begrijpen en te waarborgen is de job die onze operators hebben moeten leren en men leert nog iedere dag!

Inbedrijfstelling verloopt voorspoedig

2016-10-12

Na aanvoer van actief anaeroob slib van derden zijn de twee reactoren in juli 2016 in bedrijf gesteld. De voeding van glycerinewater wordt daarbij voorzichtig opgevoerd in kleine stappen van zo'n 10% toename per week of kleinere stappen indien nodig. Het proces wordt dagelijks geanalyseerd om zeker te zijn dat er geen ongewenste verstoringen optreden. In de afgelopen maanden is de capaciteit opgevoerd tot zo'n 30% van de ontwerpwaarde.

De omzetting van organisch materiaal naar methaan is erg hoog met waardes boven 95%. Het niet omgezette organisch materiaal komt uiteindelijk in de afvalwaterzuivering terecht en dankzij deze hoge conversie is de aanvullende belasting op die installatie dus gering.

De kwaliteit van het biogas is goed met lage tot zeer lage concentraties H2S en een gemiddeld methaan gehalte van 58%. De samenstelling fluctueert wel enigszins evenals de volumestroom. Het effect van het toerental van het roerwerk en de rondpompsnelheid op deze fluctuaties is merkbaar, iets dat nog verder onderzocht moet worden.

De MWM gasmotor is in bedrijf en heeft tot ca 60% van het geïnstalleerde vermogen geleverd. Er wordt aardgas bijgemengd om een gasstroom met constante verbrandingswaarde en zo weinig mogelijk volumefluctuaties te krijgen. De opgewekte elektrische energie wordt geheel op de productie locatie gebruikt evenals de warmte van de motor- en uitlaatgassenkoeling. De warmte wordt als warm water afgevoerd en hoofdzakelijk benut voor het verwarmen van opslagtanks voor grondstoffen en tussen- en eindproducten.

De hoge druk stoomketel heeft een korte en succesvolle test ondergaan op biogas om de nieuwe biogasbrander functionaliteit te testen. Zodra er een grote biogasflow beschikbaar is wordt de ketel opnieuw getest en afgesteld, naar verwachting is dat in december 2016 het geval.

20160223_133440_-_Copy-1.jpg

Inbedrijfstelling nadert snel

2016-05-02

De inbedrijfstelling nadert nu snel. De vergisters zijn technisch klaar, de fakkel is getest en gereed voor gebruik. In de komende weken start de aanvoer van 1500 ton anaeroob ent slib en zal de eerste glycerine in de reactoren gepompt gaan worden. Dat gaat in kleine stapjes, de hoeveelheid wordt over een groot aantal weken opgevoerd naar de volle capaciteit die geleverd wordt door de vetsplitsing. De indamping kan dan stilgezet worden waarmee het gebruik van stoom en fossiele energie van de vestiging ook daalt. De productie van biogas levert daar natuurlijk ook een grote bijdrage aan.

De operators zijn getraind en zij zullen de opstart van het vergistingsproces nauwkeurig volgen.

De installatie van een nieuwe decanter die voor de afvoer van het geproduceerde anaerobe slib naar een compostering zorg draagt en de bijbehorende aanpassing van de bestaande aerobe waterzuivering zullen in de komende weken ook afgerond worden. Deze fase kan iets later dan de opstart uitgevoerd worden omdat het enige weken duurt voordat de slibhoeveelheid in de 2x3.500m3 reactoren groot genoeg is en de afvoer moet starten.


20160418_141617_-_Copy-1.jpgP1050900_-_Copy-1.JPG20160428_100807_-_Copy-1.jpg

20160428_100248_-_Copy-1.jpg

De constructie- en installatie activiteiten zijn op momenteel op een hoogtepunt.

2016-02-22

De vergistingsreactoren en de roerwerken zijn geplaatst, de ontgassingstank is aangepast aan zijn nieuwe functie en de reactoren worden opgevuld met water als test. De biogasmotor is bijna gereed voor ingebruikname, die voor eind maart gepland is. De stoomketel wordt ook in maart aangepast voor het verwerken van biogas als brandstof.

De apparatuur en het leidingwerk rondom de reactoren en de warmwaterdistributie naderen hun voltooiing, evenals de bijbehorende bekabeling en instrumentatie. Diverse hulpapparatuur is ook geleverd en wordt momenteel ook geïnstalleerd zoals de gasbehandeling, de nutriënten systemen, de slib decanter en de membraan bio reactor voor de aerobe verwerking van het digestaat.

De eerste afname inspecties zijn gedaan, de ingebruikname wordt voorbereid en de training van de operators en monteurs is begonnen.

Nadat de juiste kwaliteit actief slib en de gewenste hoeveelheid slib gelocaliseerd is bij gekwalificeerde leveranciers/gebruikers en de installatie compleet en veilig is zal naar verwachting in april begonnen kunnen worden met het vullen en langzaam activeren van het proces door het toevoeren van glycerine.

foto_Croda_feb_20162-1.jpgWKK_Croda_feb_20161-1.jpg

uitzicht_vanaf_tanks_Croda_feb_2016-1.jpg

Nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen aandacht voor Quarterback

2015-11-24

Praktijkverhaal: hoe Croda afvalwater hergebruikt

De digitale nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op 24 november 2015 aandacht voor het Quarterback-project bij Croda. Het praktijkverhaal moet inspiratie geven aan andere ondernemers.

Klik hier voor het artikel op de website van RVO.

26 september 2015 Dag van de Chemie bij Croda

2015-08-24

Op zaterdag 26 september 2015 organiseert Croda te Gouda een open dag. De open dag maakt deel uit van de landelijke Dag van de Chemie. Tijdens deze dag wordt informatie gegeven over de processen en producten van het bedrijf. Ook wordt informatie gegeven over de bouwwerkzaamheden in het kader van het project Quarterback. Klik hier voor meer informatie over de deelname van Croda. Het bedrijf is te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur.

Bouw vordert gestaag

2015-08-23

De bouw van de vergisters waarin het glycerine omgezet wordt in biogas vordert gestaag bij GPI in Groot-Ammers. Half september zullen per schip ze afgeleverd worden waarna ze met de nodige voorzichtigheid op hun fundatie gezet zullen worden.

vergistingstank_in_aanbouw-1.JPG

13002_Croda-gebouw-103-omgeving_v2015_arend-1.jpg


De modellering van de piping is zo goed als gereed en er wordt binnenkort begonnen aan de constructie.

De MWM 2MWe gasmotor is geleverd en op zijn plaats gerold om verder afgemonteerd te worden.


Motor_wordt_binnengereden-2.JPG

P1040582-1.JPG

Croda plaats informatiebord

2015-01-29

Croda plaats informatiebord om passanten te informeren over de bouwwerkzaamheden.

bouwbord_Quarterback-1.jpg

VEMW Journaal

2015-01-27

VEMW-journaal

Croda op weg naar 'groene' fabriek

2015-01-21

artikel_Eerste_paal_Goudse_Post_21_jan_2015-1.jpg

Bio-installatie maakt Croda milieuvriendelijker

2015-01-17

Algemeen_Dagblad_Groene_Hart_Bio-installatie_maakt_Croda_milieuvriendelijker-1.jpg

Croda bouwt voor een beter milieu

2015-01-16

Croda bouwt een bio-vergistingsinstallatie op eigen terrein. Het systeem bespaart energiekosten en de CO2-uitstoot van het bedrijf wordt met een kwart verminderd. ,,Goed voor ons en goed voor het milieu,'' zegt Danny Zwakhals, senior engineer bij Croda.

De eerste paal is 16 januari 2015 de grond in gegaan en de vergistingsinstallatie moet over een jaar in bedrijf gaan. Met nog wat aanpassingen aan de warmtekrachtcentrale, is er een totale investering van enkele miljoenen gemoeid met het project. Een deel wordt bekostigd via een subsidie van de Europese Unie.

Voor de bio-vergistingsinstallatie worden grondstoffen uit eigen bedrijf gebruikt, zegt Zwakhals. ,,Voor de producten die we hier maken, gebruiken we oliën en vetten. Een co-product dat we overhouden is glycerine. Dat wordt bij ons nu afgevoerd en elders geraffineerd. We hebben bedacht dat er ook een andere route moest zijn voor het verwerken van die glycerine.''

Door de bio-vergistingsinstallatie kunnen andere energiesystemen worden stilgezet. ,,Daardoor gaan we besparen op onze energiekosten en dus ook op de CO2-uitstoot. Dat is zo'n 25% en daarom heet het project Quarterback.

De bio-vergistingsinstallatie komt op het buitendijkse terrein van Croda, tussen de Rotterdamseweg en de Hollandsche IJssel, tussen het stenen ketelhuis en het parkeerterrein. Een nog te plaatsen bord legt uit wat er komt en dat de EU steun verleent.

onthulling_notice_board_Croda1-1.jpg

heien_Croda_met_betonmixer1-1.jpg

Gemeente Gouda verstrekt vergunning

2014-11-16

De gemeente Gouda heeft de omgevingsvergunning verstrekt voor de bouw van de vergistingsinstallatie bij Croda

Nieuws van het Crodafront

2014-04-23

Goudse_Post_23_april_2014_artikel_Nieuws_van_het_Crodafront-1.jpg